نشست بررسی بودجه سال 1400 شهرداری فیروزکوه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، جلسه بررسی بودجه شهرداری فیروزکوه در سال 1400، با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئول واحد مالی شهرداری فیروزکوه برگزار شد.

در این نشست موارد پیشنهادی در بودجه سال 1400 شهرداری بررسی شد.

شهرداری ها موظف هستند هرساله بر مبنای پیش بینی منابع درآمدی و طبق قوانین، بودجه سالانه را نسبت به منطقه خود تدوین و اولویت بندی نموده و پس از ارسال و تصویب در شورای اسلامی شهر و تأییدیه کمیته انطباق و استانداری، برای اجرا در سال مدنظر اعمال نمایند.

اخبار قبلی
نقش شهرداری در بحث جابجایی شرکت تأمین ماسه ریخته گری/ معبر 18 متری در دهه فجر بازگشایی خواهد شد
اخبار بعدی
نوجوان گرفتار در کوه نجات پیدا کرد
فهرست