نشست استاندار تهران با فرمانداران و شهرداران استان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، نشست هم اندیشی منصوری استاندار تهران و معاونان استانداری با فرمانداران و شهرداران استان تهران برگزار شد.

در این نشست مسائل و مشکلات استان تهران طرح و بررسی شد.

اخبار قبلی
گزارش عملکرد مالی نیمسال دوم 1400 (درآمد- هزینه) شهرداری فیروزکوه
اخبار بعدی
ادامه طرح ساماندهی بلوار 45 متری فیروزکوه
فهرست