معابر اصلی فیروزکوه برای سهولت تردد عابران پیاده خط کشی شد.

مهدی باطبی مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری در این خصوص گفت: در راستای افزایش ایمنی، نظم دهی به ترافیک شهری و تسریع و سهولت در تردد عابران پیاده، نسبت به خط کشی محل تردد عابران در معابر اصلی سطح شهر اقدام شد.
اخبار قبلی
ادامه کاشت گل در فضای سبز شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
تعطیلی همه برنامه‌های فرهنگی هنری تا پایان سال.
فهرست