مسائل و مشکلات مسکن مهر دشت ناصر و تعاونی ها بررسی شد.

در جلسه مشترک شهردار فیروزکوه، مدیر بنیاد مسکن شهرستان و تنی چند از کارشناسان مرتبط، مسائل و مشکلات پروژه مسکن مهر در دشت ناصر و تعاونی ها طرح و بررسی شد.
اخبار قبلی
در هفته گرامیداشت مقام معلم انجام خواهد شد:تغییر المان میدان معلم شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
بازدید شهردار از عملیات اجرایی احداث دیوار حائل سنگی.
فهرست