مرمت و زیباسازی ایستگاه تاکسی میدان معلم توسط سازمان حمل و نقل شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، زیباسازی ایستگاه تاکسی در برخی نقاط شهری فیروزکوه در دستور کار سازمان حمل و نقل شهرداری قرار گرفته و در این راستا اقداماتی در حال انجام است.

مرمت و بهبود وضعیت ایستگاه های تاکسی به منظور خدمت رسانی هر چه مطلوب تر به شهروندان از سوی سازمان حمل و نقل شهرداری دنبال می شود.

اخبار قبلی
ادامه عملیات اجرایی پروژه پل ۱۸ متری
اخبار بعدی
جلسه شورای اداری شهرداری فیروزکوه برگزار شد
فهرست