كميته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی فیروزکوه برگزار شد.

جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی فیروزکوه به ریاست فرماندار و با حضور ریاست دادگستری، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر فیروزکوه، شهردار ارجمند و اعضای کمیته انطباق در محل فرمانداری تشکیل گردید.در این جلسه مصوبات شوراها مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
اخبار قبلی
روز ملی کارآفرینی مبارک
اخبار بعدی
۳ اردیبهشت، روز معمار بر معماران و فعالان این عرصه مبارک باد.
فهرست