كميته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی فیروزکوه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی فیروزکوه به ریاست فرماندار و با حضور شهردار فیروزکوه و اعضای کمیته انطباق در محل فرمانداری تشکیل گردید.

در این جلسه مصوبات شوراها مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی پروژه پیاده روسازی معابر فیروزکوه
اخبار بعدی
جلسه شورای اداری شهرداری فیروزکوه برگزار شد
فهرست