عملیات گلکاری و توسعه فضای سبز میدان امیری فیروزکوهی همچنان ادامه دارد.

به منظور ساماندهی و ارتقای کیفی فضای بصری میدان امیری فیروزکوهی، اجرای طرح گلکاری و توسعه فضای سبز این میدان در حال انجام است.
اخبار قبلی
#روز_شوراها
اخبار بعدی
تداوم اصلاح و مرمت جداول جهت رفع مشکل گرفتگی و هدایت آب های سطحی.
فهرست