عملیات پاکسازی معابر و کوچه های سطح شهر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، برخی از معابر و کوچه های سطح شهر فیروزکوه با فعالیت های گسترده عوامل و نیروهای خدمات شهری، پاکسازی و نظافت شد.

هدف از اجرای این عملیات، پاکسازی و نظافت معابر و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان است که به صورت مستمر در سطح شهر انجام می شود.

اخبار قبلی
شستشو و پاکسازی جداول بلوارهای سطح شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
واگذاری یک قطعه زمین به انجمن حمایت از زندانیان فیروزکوه
فهرست