عملیات لایروبی و پاکسازی کانال های سطح شهر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عملیات اجرای لایروبی و پاکسازی کانال های سطح شهر توسط واحد خدمات شهری شهرداری به منظور سهولت تردد شهروندان و جلوگیری از سرریز سیلاب ها به معابر و مسیرها، در حال انجام است.

همچنین کارگران حوزه خدمات شهری، تمامی آبروهای اطراف کانال ها را تنظیف و پاکسازی کرده اند.

اخبار قبلی
تداوم کاشت گل های فصلی در فضای سبز شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، چند درصد مردم فیروزکوه عوارض شهری خود را پرداخت می کنند و این عوارض چگونه هزینه می شود؟
فهرست