عملیات رنگ آمیزی نرده های پل در سطح شهر فیروزکوه

به منظور بهبود وضعیت المان های شهری، زیباسازی و دید مناسب رانندگان در شب، عملیات رنگ آمیزی نرده های پل در سطح شهر فیروزکوه توسط نیروهای واحد فضای سبز شهرداری اجرا گردید.

اخبار قبلی
شستشو و پاکسازی جداول بلوار ۴۵ متری فیروزکوه
اخبار بعدی
عملیات رفت و روب و پاکسازی ورودی شهر فیروزکوه
فهرست