عملیات رفت و روب و پاکسازی ورودی شهر فیروزکوه

مسیر ورودی شهر فیروزکوه در محدوده میدان امیری فیروزکوهی با فعالیت های گسترده عوامل و نیروهای خدمات شهری، پاکسازی و نظافت شد.
هدف از اجرای این عملیات، پاکسازی، نظافت، رفت و روب معابر و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان است که به صورت مستمر در سطح شهر انجام می شود.

اخبار قبلی
عملیات رنگ آمیزی نرده های پل در سطح شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
بررسی روند عملیات اجرایی احداث مرکز معاینه فنی شهرداری فیروزکوه
فهرست