عملیات رفت و روب و پاکسازی معابر ورودی شهر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، مسیر ورودی شهر فیروزکوه با فعالیت های گسترده عوامل و نیروهای خدمات شهری، پاکسازی و نظافت شد.

هدف از اجرای این عملیات، پاکسازی، نظافت، رفت و روب معابر و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان است که به صورت مستمر در سطح شهر انجام می شود.

اخبار قبلی
آغاز نصب دوربین های فاز اول طرح پایش تصویری شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
خط کشی خیابان پاسداران فیروزکوه
فهرست