عملیات جانمایی و نصب نیمکت های بتنی جدید توسط شهرداری در سطح خیابان پاسداران فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، مسئول زیباسازی شهرداری فیروزکوه گفت: با هدف توسعه امكانات رفاهی در خیابان ها، نیمکت های بتنی در سطح خیابان پاسداران فیروزکوه با حضور اعضای شورای اسلامی شهر جانمایی و نصب گردید.

وی افزود: خیابان های پر تردد شهر همچون خیابان پاسداران به علت پذیرا بودن گروه های مختلفی از افراد جامعه نظیر مادران و کودکان، سالمندان و … بیشترین پتانسیل نشستن و استفاده از نیمکت های شهری را دارند.

باطبی گفت: نیمکت ها و صندلی های پارکی، یکی از کاربردی ترین و مهم ترین تجهیزات اماکن پرتردد و پر ازدحام است که توسط واحد زیباسازی خریداری و در سطح شهر نصب می شود.

مسئول زیباسازی شهرداری فیروزکوه در پایان تأکید کرد: از شهروندان فهیم شهر فیروزکوه درخواست می شود در حفظ اموال شهر که متعلق به خود شهروندان است، کوشا باشند.

اخبار قبلی
شستشو و پاکسازی انهار بلوار ۴۵ متری فیروزکوه
اخبار بعدی
مشروح گفتگوی شهردار فیروزکوه در برنامه سلام تهران
فهرست