عملیات تسطیح و رگلاژ معابر شهر فیروزکوه.

عملیات تسطیح و رگلاژ معابر شهری فیروزکوه با هدف تسهیل عبور و مرور شهروندان توسط واحد فنی و عمرانی و خدمات شهری شهرداری فیروزکوه در حال اجرا است.
اخبار قبلی
بازدید میدانی شهردار از محله های سطح شهر.
اخبار بعدی
روژه احداث دیوار حائل سنگی آغاز شد.
فهرست