عملیات تسطیح و رگلاژ معابر شهر فیروزکوه.

به گزارش روابط عمومی شهرداری،عملیات تسطیح و رگلاژ معابر شهری فیروزکوه با هدف تسهیل عبور و مرور شهروندان توسط واحد فنی و عمرانی و خدمات شهری شهرداری فیروزکوه در حال اجرا است.
اخبار قبلی
نشست بررسی مطالبات فیمابین شهرداری و اداره آب و فاضلاب شهری فیروزکوه برگزار شد.
اخبار بعدی
آماده سازی محل نصب المان جدید میدان معلم شهر فیروزکوه.
فهرست