عملیات اجرایی احداث قبور و ساماندهی آرامستان بهشت رضوان فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عملیات اجرایی احداث قبور و ساماندهی آرامستان بهشت رضوان با توجه به مصوبات هیأت امناء آرامستان در حال انجام است.

اخبار قبلی
ادامه طرح نصب علائم و ایمن سازی ترافیکی محور 45 متری فیروزکوه
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سایت مسکن مهر دشت ناصر
فهرست