عرضه سوخت بنزین در جایگاه سیار سوخت سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، جایگاه سیار سوخت بنزین سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فیروزکوه، به صورت ۲۴ ساعته فعال و شهروندان میتوانند جهت سوختگیری به نشانی جایگاه در مقابل ساختمان شهرداری فیروزکوه مراجعه نمایند.

اخبار قبلی
ادامه عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر و خیابان های شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی بازگشایی معبر ۱۸ متری شهر فیروزکوه
فهرست