طرح مدیریت پسماند گامی موثر برای حفظ محیط زیست شهرستان.

با توجه به اهمیت حفظ و صیانت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن، طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان با محوریت شهرداری فیروزکوه و عضویت شهرداری ارجمند و بخشداری های مرکزی و ارجمند در حال انجام است که هم اکنون مراحل نهایی تصویب این طرح از طریق کارگروه استانی در دست پیگیری است و مقدمات اولیه آماده سازی مرکز دفن پسماند در فیروزکوه اجرایی شده و آموزش چهره به چهره شهروندان در سطح محلات، ادارات و اصناف جهت تفکیک پسماند از مبداء نیز به زودی انجام خواهد شد.
اخبار قبلی
روز جهانی محیط زیست گرامی باد.
اخبار بعدی
تست «آنتی‌بادی» معیار تشخیص کرونا نیست.
فهرست