ضدعفونی معابر شهری جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا

با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده توسط شهرداری فیروزکوه، کل محیط شهری در برابر هرگونه آلودگی بهداشتی که منجر به بروز بیماری های واگیردار می‌شود به صورت روزانه گندزدایی می شود و مسیرهای اصلی و پرتردد شهر به صورت گسترده، ساعت ۱۳ الی ۱۷ در ظهر و عصر و شب ها حوالی ساعت ۲۴ ضدعفونی خواهند شد.
شهروندان از پارک خودروها و عزیزانی که دارای بیماری‌های تنفسی و شرایط خاص و حساس هستند از تردد در ساعات ذکر شده در معابر شهر فیروزکوه خودداری کنند.
عملیات گسترده ضدعفونی معابر در بلوار ۴۵ متری، خیابان پاسداران و دیگر مناطق شهری انجام می‌گیرد.

اخبار قبلی
طرح ضدعفونی معابر سطح شهر فیروزکوه به صورت گسترده اجرا خواهد شد
اخبار بعدی
به منظور حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، صورت گرفت.
فهرست