صدور امتیاز سه دستگاه تاکسی به برخی از روستاهای سطح شهرستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری فیروزکوه از صدور امتیاز سه دستگاه تاکسی به برخی از روستاهای سطح شهرستان خبر داد.

پیرو هماهنگی صورت گرفته توسط فرمانداری، بخشداری مرکزی و سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فیروزکوه، تعداد 2 دستگاه تاکسی برای روستای شهرآباد و یک دستگاه برای روستای کتالان اختصاص داده شد.

شهروندان و مسافران این دو مسیر می توانند از مبدأ میدان راه آهن شهر فیروزکوه، ایستگاه جنب کیوسک مطبوعات از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده نمایند.

اخبار قبلی
تجلیل از پاکبانان بازنشسته شهرداری فیروزکوه در گردهمایی کارکنان شهرداری
اخبار بعدی
نصب مخزن نمک در نقاط پرخطر شهر فیروزکوه
فهرست