شورا یک نهاد ناظر و عمده وظیفه شورا نظارت بر عملکرد شهرداری است

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عباس شجاع در نشست خبری گفت: بودجه شهرداری دو ماه قبل سال برای سال آینده برآورد و بررسی می شود که چقدر هزینه از قبیل پرسنلی و حقوق، اجرایی و خدماتی و عمرانی داریم.

وی افزود: تمامی واحدهای درآمدی، عمرانی و خدماتی شهرداری در چندین نشست بودجه پیشنهادی را بررسی میکنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر فیروزکوه اظهار داشت: بودجه شهرداری امسال به صورت مشارکتی قبل از سال توسط شهرداری و شورا بررسی و سپس برای بررسی دقیق به کمیسیون های شورا و صحن شورا ارسال و سپس در صحن شورا تأیید شد.

شجاع تصریح کرد: پس از طرح لوایح در صحن، تمامی مصوبات شورا به کمیته انطباق ارسال و توسط فرمانداری بررسی و نتیجه آن در صورت عدم مغایرت قانونی برای اجرا به شورا و شهرداری ارسال میگردد.

وی تأکید کرد: رقمی از نهاد یا سازمانی به شهرداری داده نمی شود و شهرداری نهادی غیر دولتی و محلی است و باید از شهر، بودجه خود را تأمین و سپس هزینه کند.

دبیر شورای اسلامی شهر فیروزکوه اظهار داشت: شهرداری هر شش ماه یکبار گزارش هزینه و درآمد خود را به صورت عمومی منتشر میکند که در آن محل درآمدها از عوارضات محلی، مالیات بر ارزش افزوده و … و نحوه و محل هزینه نیز مشخص است.

عباس شجاع در پایان گفت: شهروندان مطالباتشان را به شورا منتقل و در نظارت و رفع مشکلات شهری مشارکت کنند، شورا یک نهاد ناظر و عمده وظیفه شورا نظارت بر عملکرد شهرداری است و در امورات داخلی شهرداری ورود نمی کند، شورا تأسیس شده تا به عنوان منتخبان مردم، پیگر مطالبات عمومی در مراجع دولتی و مدیریت شهری باشد.

اخبار قبلی
شورای استان تهران شوراهای برتر را انتخاب و معرفی کرد / شوراهای برتر به تأیید استانداری رسید
اخبار بعدی
پیش بینی اجرای برنامه یک روز شاد در هر ماه تابستان فیروزکوه
فهرست