شهردار فیروزکوه مردم فیروزکوه را به شرکت در انتخابات دعوت کرد

متن پیام شهردار بدین شرح است:

ما اگر شهر پویا و منطقه ای که در آن رشد و توسعه متوازن است را خواستاریم، بدانیم که مشارکت سیاسی تضمین کننده این مسیر خواهد بود.
تعهد شهروندان به مشارکت در جامعه و پذیرش مسئولیت در انتخاب، گامی است که تحقق آرزوهای اجتماعی همگان را نوید می دهد.
امیدوارم شهروندان فهیم و همیشه در صحنه فیروزکوه، فرصت انتخابات را غنیمت شمرده و همه ما با حضور در پای صندوق های رأی بتوانیم در سرنوشت مملکت و دیار خود تأثیرگذار باشیم.
جعفر پرج، شهردار فیروزکوه

 

اخبار قبلی
دیدار معاون مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری تهران
اخبار بعدی
نشست هماهنگی ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شهرداری فیروزکوه برگزار شد.
فهرست