شستشو و پاکسازی پیاده روها و جوی های آب سطح شهر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، پیاده روها و جوی های آب سطح شهر فیروزکوه، شستشو، پاکسازی و نظافت شد.

هدف از اجرای این عملیات، پاکسازی، نظافت و شستشو و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان است که به صورت مستمر انجام می شود.

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی پروژه پل ۱۸ متری
اخبار بعدی
ادامه عملیات رنگ آمیزی نرده های پل در سطح شهر فیروزکوه
فهرست