شستشو و پاکسازی جوی های آب برخی از مناطق فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، پیرو بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، جوی های آب برخی از مناطق سطح شهر فیروزکوه، شستشو، پاکسازی و نظافت شد.

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت سایت مسکن مهر دشت ناصر
اخبار بعدی
شستشو و پاکسازی جداول بلوارهای سطح شهر فیروزکوه
فهرست