شستشو و پاکسازی جداول بلوار ۴۵ متری فیروزکوه

جداول مسیر ۴۵ متری فیروزکوه، شستشو، پاکسازی و نظافت شد.
هدف از اجرای این عملیات، پاکسازی، نظافت و شستشو و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان است که به صورت مستمر انجام می شود.

اخبار قبلی
ادامه عملیات اجرایی ساماندهی مرکز دفن پسماند فیروزکوه
اخبار بعدی
عملیات رنگ آمیزی نرده های پل در سطح شهر فیروزکوه
فهرست