شستشو و پاکسازی جداول بلوارها و میادین سطح شهر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، جداول بلوارها و میادین سطح شهر فیروزکوه، شستشو، پاکسازی و نظافت شد.

هدف از اجرای این عملیات، پاکسازی، نظافت و شستشو و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان است که به صورت مستمر انجام می شود.

اخبار قبلی
جشن بزرگ عید ولایت در فیروزکوه برگزار شد
اخبار بعدی
شستشو و پاکسازی پیاده رو برخی از مناطق فیروزکوه
فهرست