شستشو و پاکسازی جداول بلوارهای سطح شهر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، جداول بلوارهای سطح شهر فیروزکوه، شستشو، پاکسازی و نظافت شد.

هدف از اجرای این عملیات، پاکسازی، نظافت و شستشو و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان است که به صورت مستمر انجام می شود.

اخبار قبلی
حضور مسئولان فیروزکوه در زورخانه پوریای ولی
اخبار بعدی
عملیات پاکسازی معابر و کوچه های سطح شهر فیروزکوه
فهرست