شستشو و پاکسازی انهار محلات تختی، پشت راه آهن و کوچه طالقانی فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، در راستای حفظ پاکیزگی، ارتقای سطح بهداشت عمومی، گندزدایی و جلوگیری از آبگرفتگی احتمالی، شستشو و پاکسازی انهار محلات تختی، پشت راه آهن و کوچه طالقانی انجام شد.

گفتنی است يکی از مهمترين و اصلی ترين عوامل آبگرفتگی معابر در هنگام بارندگی، پسماندهای تخليه شده در کانال ها و انهار است که می بايست شهروندان از ریختن زباله و ضایعات در مسیر انهار جدا خودداری کنند تا احتمال هرگونه خطر رفع گردد.

اخبار قبلی
لایروبی و پاکسازی انهار مسیر ۴۵ متری فیروزکوه
اخبار بعدی
شستشو و پاکسازی انهار بلوار ۴۵ متری فیروزکوه
فهرست