شستشو، پاکسازی و ضدعفونی معابر عمومی سطح شهر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، معابر عمومی سطح شهر فیروزکوه، شستشو، پاکسازی و ضدعفونی شد.

هدف از اجرای این عملیات، ضدعفونی، نظافت و شستشو و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان است که به صورت مستمر انجام می شود.

اخبار قبلی
ادامه عملیات اجرایی پروژه پل ۱۸ متری
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی پروژه پل ۱۸ متری
فهرست