زیرسازی و بتن ریزی فضای بازی پارک های دشت ناصر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، پیرو درخواست شهروندان و با توجه به عدم وجود پارک مناسب در محله دشت ناصر، تعمیر و بازسازی فضاهای موجود و تجهیز پارک ها در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر با توجه به بازسازی زیرساخت ها، زیرسازی و بتن ریزی فضای بازی پارک ها در حال انجام است.

اخبار قبلی
تداوم طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – پارک کوهستان
اخبار بعدی
شستشو و پاکسازی گل و لای پارک امیری فیروزکوهی
فهرست