روژه احداث دیوار حائل سنگی آغاز شد.

پروژه دیوار حائل سنگی در پشت مسجد امام حسین(ع) با هدف احداث تأسیسات حفاظتی، ساماندهی مسیر نهر و جلوگیری از تجمع نخاله ها در دستور کار واحد فنی و عمرانی شهرداری قرار گرفت. به علت موقعیت جغرافیایی منطقه و قرارگیری در مسیر نهر کنگرخانی، تاکنون همه ساله و در چندین مرحله بالغ بر ۸۰ درصد مسیر این نهر در نقاط مختلف سطح شهر دیوار حائل احداث شده که پروژه دیوار حائل در پشت مسجد امام حسین (ع) به تازگی آغاز شده و در حال حاضر در مرحله خاکبرداری و پی ریزی است.
اخبار قبلی
عملیات تسطیح و رگلاژ معابر شهر فیروزکوه.
اخبار بعدی
طرح مدیریت پسماند روی خط پیگیری / نشست مدیریت پسماند شهرستان فیروزکوه برگزار شد.
فهرست