رنگ آمیزی سرعتکاه های آسفالتی معبر ۴۵ متری فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، سرعتکاه های آسفالتی معبر ۴۵ متری فیروزکوه با هدف افزایش دید و ایمنی بیشتر رنگ آمیزی گردید.

با نظارت پلیس راهور فیروزکوه و در راستای افزایش ایمنی ترافیک، رنگ آمیزی سرعتکاه های آسفالتی معبر ۴۵ متری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فیروزکوه انجام شد.

اخبار قبلی
نصب سرعتکاه و علائم ایمنی ترافیکی در دشت ناصر فیروزکوه
اخبار بعدی
تداوم طرح ساماندهی بلوار 45 متری فیروزکوه
فهرست