رنگ آمیزی جداول معابر سطح شهر فیروزکوه.

به همت واحد خدمات شهری و زيباسازی و فضای سبز شهرداری فیروزکوه، جداول میادین و بلوارهای اصلی شهر فیروزکوه، رنگ آميزی شد.این امر در راستای زیباسازی و آراستگی فضاهای شهری صورت گرفت.
اخبار قبلی
طرح تفکیک پسماند توسط پیمانکار شهرداری اجرا خواهد شد
اخبار بعدی
روز کارگر مبارک باد.
فهرست