دیدار معاون مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری تهران

معاون مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری تهران در صدر هیئتی با شهردار فیروزکوه دیدار و گفتگو کرد.

 

اخبار قبلی
جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی شهرداری فیروزکوه
اخبار بعدی
شهردار فیروزکوه مردم فیروزکوه را به شرکت در انتخابات دعوت کرد
فهرست