دیدار شهردار و رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان فیروزکوه .

این دیدار به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مهارت افزایی کارکنان شهرداری برگزار شد.
شهردار فیروزکوه، در این دیدار ضمن پراهمیت دانستن مهارت‌افزایی کارکنان، همکاری شهرداری را جهت تسریع در روند محوطه‌سازی مرکز فنی و حرفه‌ای اعلام کرد.
محمدحسن زمانی، رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای، نیز آمادگی خود را نسبت به برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی برای کارکنان شهرداری اعلام کرد.
اخبار قبلی
مسائل حوزه شهرسازی فیروزکوه در نشستی مشترک بررسی شد.
اخبار بعدی
جلسه ساماندهی کشتارگاه فیروزکوه برگزار شد
فهرست