دیدار شهردار و رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل فیروزکوه با فرماندهی پلیس راه شهرستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، شهردار و رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل فیروزکوه با فرماندهی پلیس راه شهرستان دیدار و در خصوص مسائل مرتبط گفتگو نمودند.

اخبار قبلی
دیدار ریاست دادگستری و شهردار فیروزکوه با مدیرکل محیط زیست استان تهران
اخبار بعدی
ادامه شستشو و پاکسازی جوی های آب سطح شهر فیروزکوه
فهرست