دیدار رئیس اداره بهزیستی و خیر حوزه بهزیستی با شهردار فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، با هدف بررسی طرح بخش خصوصی و خیر مبنی بر ساخت مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در فیروزکوه، سرمایه گذار طرح به همراه رئیس اداره بهزیستی شهرستان با شهردار فیروزکوه دیدار نمودند.

اخبار قبلی
اجرای عملیات هرس درختان توسط شهرداری فیروزکوه
اخبار بعدی
شهردار فیروزکوه از طریق سامانه سامد پاسخگوی شهروندان خواهد بود
فهرست