در نشستی اقدامات عمرانی آماده سازی سایت مسکن مهر شهرک آل یاسین اولویت بندی شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، پیرو هماهنگی قبلی جلسه ای با حضور شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، نمایندگان اهالی سایت مسکن مهر دشت ناصر و مسئولین واحدهای مرتبط شهرداری برگزار و در خصوص اولویت بندی پروژه های عمرانی آماده سازی سایت مسکن مهر فیروزکوه، بحث و تبادل نظر شد.

بررسی اولویت اجرای پروژه های پیاده روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر سایت از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.

جعفر پرج شهردار فیروزکوه در این نشست ضمن ابراز گله مندی نسبت به عدم تحقق مفاد صورتجلسه توسط اداره راه و شهرسازی فیروزکوه، اظهار داشت: طبق موارد صورتجلسه تنظیمی مورخ دوم شهریور ۹۸ مبنی بر واگذاری اراضی با کاربری تجاری واقع در سایت مسکن مهر به شهرداری، متأسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: مقرر شده بود پس از تحویل زمین به شهرداری، این پروژه ها توسط شهرداری آغاز و عملیات عمرانی آماده سازی سایت برابر نقشه و مشخصات فنی مورد توافق، آن هم ظرف دو سال با واگذاری مرحله ای اراضی تجاری انجام شود.

شهردار فیروزکوه تأکید کرد: با تسریع تشریفات در واگذاری اراضی تجاری به شهرداری فیروزکوه به میزان ۴۰ درصد از مبلغ کل برآورد شده هزینه های آماده سازی در مرحله اول، شهرداری هم نسبت به اجرای پروژه های مربوطه آن هم بر اساس اولویت بندی صورت گرفته اقدام خواهد نمود.

اخبار قبلی
ادامه عملیات اجرایی پروژه پیاده روسازی خیابان پاسداران فیروزکوه
اخبار بعدی
ملاقات مردمی شهردار فیروزکوه برگزار شد
فهرست