در روز کار و کارگر از کارگران شهرداری فیروزکوه تجلیل شد

?در روز کار و کارگر با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فیروزکوه از زحمات کارگران حوزه خدمات شهری شهرداری، تجلیل شد.
?در این مراسم شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فیروزکوه ضمن تقدیر از حضور موثر پاکبانان شهرداری در پاکسازی و گندزدایی و ضدعفونی معابر شهری در راستای مبارزه با کرونا، از اهتمام کارگران در پیشبرد برنامه های شهرداری و تلاش در جهت کسب رضایت شهروندان و نقش به سزای این عزیزان در تحقق اهداف مدنظر شهرداری و شورای اسلامی تقدیر نمودند.
?همچنین اعضای شورای اسلامی ضمن تقدیر از عملکرد شهرداری و مجموعه کارگران فعال در حوزه خدمات شهری، از پرداخت به موقع حقوق و مزایا و مطالبات کارگران در زمان تصدی شهردار تشکر نمودند.

اخبار قبلی
روز کارگر مبارک باد.
اخبار بعدی
شستشو و پاکسازی جداول بلوار ۴۵ متری فیروزکوه.
فهرست