حفر پایه های پل و تداوم عملیات اجرایی پروژه پل 18 متری.

با توجه به برنامه ریزی های شهرداری و شورای اسلامی شهر در خصوص اجرای پروژه پل در معبر خیابان 18 متری شهر فیروزکوه، عملیات احداث این پروژه طبق برنامه ریزی به صورت مستمر اجرایی شده و در حال حاضر حفاری پایه های پل در حال انجام است.
گفتنی است با اتمام عملیات ساخت این پل و معبر 18 متری مشکل ترافیک شهر فیروزکوه حل شده و از بار ترافیک درون شهری کاسته خواهد شد.
اخبار قبلی
اصلاح و مرمت جداول جهت رفع مشکل گرفتگی و هدایت آب های سطحی ادامه دارد.
اخبار بعدی
نشست مدیریت پسماند شهرستان فیروزکوه برگزار شد.
فهرست