جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی استان تهران بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، این نشست به ریاست محمدتقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور شهردار فیروزکوه به عنوان نماینده شهرداران استان تهران و اعضای جلسه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار و در خصوص حریم شهری برخی از شهرهای استان تهران بحث و تبادل نظر شد.

اخبار قبلی
گندزدایی و ضدعفونی مخازن مکانیزه پسماند سطح شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
كميته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی فیروزکوه برگزار شد
فهرست