جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی شهرداری فیروزکوه

در این نشست، حکم سرگرد جهانی فرمانده پلیس راهور شهرستان به عنوان عضو کمیته معاینه فنی خودرو شهرداری اهدا و از زحمات سرگرد روزبه فرمانده سابق پلیس راهور شهرستان، قدردانی گردید.

 

جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی شهرداری فیروزکوه برگزار شد

در این نشست، حکم سرگرد جهانی فرمانده پلیس راهور شهرستان به عنوان عضو کمیته معاینه فنی خودرو شهرداری اهدا و از زحمات سرگرد روزبه فرمانده سابق پلیس راهور شهرستان، قدردانی گردید.

اخبار قبلی
تجلیل از بانوان شاغل در شهرداری فیروزکوه به مناسبت گرامیداشت روز زن
اخبار بعدی
دیدار معاون مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری تهران
فهرست