جلسه شورای اداری شهرداری فیروزکوه برگزار شد

جلسه شورای اداری شهرداری به ریاست شهردار فیروزکوه و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان واحدهای مختلف شهرداری برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی موانع و ارائه راهکار جهت تسریع در روند تکمیل پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری فیروزکوه و همچنین بررسی منابع مالی و راهکارهای تحقق درآمدهای پیش بینی شده بر اساس سر فصل های بودجه سال جاری جهت تأمین هزینه کارهای عمرانی و خدماتی برگزار شد.
گفتنی است جهت تداوم نظارت و تسهیل در اجرای پروژه ها و ارائه خدمات به شهروندان، این نشست به صورت هفتگی در روزهای شنبه و بازدید از پروژه ها و سطح شهر در روزهای پنج شنبه برگزار می گردد.

اخبار قبلی
مرمت و زیباسازی ایستگاه تاکسی میدان معلم توسط سازمان حمل و نقل شهرداری
اخبار بعدی
ادامه عملیات اجرایی پروژه ساختمان تجاری شهرداری فیروزکوه
فهرست