جلسه ساماندهی کارگران فصلی و روزمزد فیروزکوه برگزار شد.

جلسه تخصصی ساماندهی کارگران فصلی و روزمزد شهرستان فیروزکوه با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان ادارات مرتبط در محل شهرداری فیروزکوه برگزار و مشکلات کارگران فصلی و روزمزد همچون نرخ دستمزد، محل استقرار کارگران، حمایت از این قشر و راهکارهای رفع این موارد، مورد ‌بحث و بررسی قرار گرفت.
هویت بخشی به این قشر که در ابعاد مختلف دارای مشکلات زیادی هستند، یکی از ضروریات و اهداف مهم برگزاری این جلسات است که شهرداری فیروزکوه با همکاری ادارات و نهادهای مرتبط در راستای ساماندهی این قشر حرکت می کند.
اخبار قبلی
تقدیر شهردار و کارکنان شهرداری از رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر.
اخبار بعدی
در هفته گرامیداشت مقام معلم انجام خواهد شد:تغییر المان میدان معلم شهر فیروزکوه
فهرست