تلاش شورای اسلامی و شهرداری برای توافق با مالکین زمین غسالخانه قدیم شهر فیروزکوه / مالکین به دادگاه جهت عودت زمین طرح شکایت نمودند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، در نشستی که با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین واحدهای ذیربط شهرداری و نماینده و وکیل وراث کیانی برگزار گردید، تعیین تکلیف زمین و ساختمان قدیم غسالخانه شهر و همچنین اراضی واقع در طرح تعریض سه راه شهرک طرح و بررسی شد.

در این جلسه با استماع نقطه نظرات و پیشنهادات طرفین مقرر شد نشست کارشناسی جهت بررسی پیشنهادات برگزار تا با در نظر گرفتن منافع طرفین تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

شهردار فیروزکوه در حاشیه این نشست گفت: زمین غسالخانه در سنوات گذشته توسط مرحوم کیانی جهت احداث غسالخانه و استفاده عموم در اختیار شهرداری قرار داده شد که مقرر شده بود در زمانیکه شهرداری نسبت به احداث غسالخانه جدید اقدام نمود، زمین غسالخانه به خانواده کیانی عودت داده شود.

وی با اشاره به احداث غسالخانه جدید شهرداری در جاده نام آور اظهار داشت: با عنایت به توسعه شهر، افزایش جمعیت و نرخ فوتی و بهداشتی نبودن غسالخانه قدیم، شهرداری مبادرت به احداث غسالخانه جدید نمود و غسالخانه و آرامگاه به محل بهشت رضوان در جاده نام آور منتقل شد.

شهردار فیروزکوه تشریح کرد: در اوایل دهه۷۰، شهرداری نسبت به تملک، تعریض و بازگشایی معبر در باقیمانده همین پلاک از زمین خانواده کیانی جهت دسترسی به شهرک های مسکونی کوهسار و ولیعصر(عج) اقدام نمود که با عنایت به عدم تملک قانونی توسط شهرداری وقت، این موضوع هم همزمان باموضوع غسالخانه در دادگاه در حال بررسی است.

پرج در ادامه بیان داشت: بر این اساس وراث جناب آقای کیانی جهت عودت زمین به دادگاه طرح شکایت نموده و پرونده هم اکنون در دست بررسی است.

ایشان در پایان ضمن تأکید بر اهمیت این موضوع و مبلغ سنگین ۷ و نیم میلیارد تومانی دادنامه، اظهار داشتند: این پرونده حقوقی، از جمله موارد مهم و دارای اولویت پیگیری برای شورای اسلامی شهر و شهرداری است و به دلیل مشکلات مالی شهرداری و جلوگیری از اقدامات بعدی قضایی درصدد هستیم با جلب رضایت و توافق با نماینده وراث جناب آقای کیانی در نشست کارشناسی و با نظر مساعد این خانواده محترم، مشکل یادشده مرتفع گردد.

اخبار قبلی
برگزاری جلسه کمیته فنی شهرداری فیروزکوه
اخبار بعدی
ادامه عملیات اجرایی فاز ۱ پروژه ساماندهی و زیباسازی مسیر خطوط لوله نفت در فیروزکوه
فهرست