تقدیر شهردار و کارکنان شهرداری از رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر.

به مناسبت گرامیداشت هفته شوراها، شهردار و تنی چند از کارکنان و کارگران شهرداری فیروزکوه به نمایندگی از سوی کارکنان شهرداری از تلاش های صادقانه و بی دریغ رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر فیروزکوه تقدیر نمودند.
اخبار قبلی
تداوم رنگ آمیزی جداول معابر سطح شهر فیروزکوه.
اخبار بعدی
جلسه ساماندهی کارگران فصلی و روزمزد فیروزکوه برگزار شد.
فهرست