تعمیر و بازسازی آبنمای پارک امیری فیروزکوهی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، آبنمای پارک امیری فیروزکوهی، با نظارت واحد عمران شهرداری، بازسازی و تعمیر شد.

اخبار قبلی
تداوم کاشت گل های فصلی در فضای سبز شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
ترمیم و بهسازی جدول و اصلاح آبرو برخی از معابر فیروزکوه
فهرست