نشست کارشناسی بررسی تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری فیروزکوه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، جلسه کارشناسی بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری فیروزکوه در سال 1400، با حضور شهردار و مسئولان واحدهای مربوطه برگزار شد.

در این نشست موارد پیشنهادی تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری بررسی و وصول منابع در آمدی شهرداری بر مبنای دفترچه عوارض و بهای خدمت برای تأمین اعتبارات داخلی برنامه ریزی شد.

شهرداری ها موظف هستند هرساله بر مبنای تورم و سیاست های دولت و طبق قوانین، تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری را نسبت به منطقه خود اولویت بندی نموده و پس از ارسال و تصویب در شورای اسلامی شهر و تأییدیه کمیته انطباق و استانداری، در دریافت عوارض شهرداری از شهروندان اعمال نمایند.

اخبار قبلی
ادامه ضدعفونی و گندزدایی اماکن عمومی پرتردد سطح شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
تلاش برای راه اندازی تصفیه خانه کشتارگاه سنتی دام فیروزکوه تا پایان سال جاری
فهرست