ترمیم و بهسازی جدول و اصلاح آبرو برخی از معابر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، پیرو درخواست شهروندان و در راستای ساماندهی هدایت آب های سطحی و به منظور ارتقاء سطح خدمات، اصلاح جدول و آبرو در کوچه شهید میرزایی و معبر جنب پارک شهرک گلستان در حال انجام است.

در عملیات عمرانی این پروژه ها نسبت به ترمیم و بهسازی جدول، ساماندهی و اصلاح آبروها اقدام می گردد.

اخبار قبلی
تعمیر و بازسازی آبنمای پارک امیری فیروزکوهی
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی ترمیم معبر ورودی پارک کوهستان فیروزکوه
فهرست